Aikataulu

Vallan Ekologiat — 15.-16.5.2009

Teatterikorkeakoulu, Helsinki

Työpaja: Franco "Bifo" Berardi, Luca Guzzetti ja Sakari Hänninen.

Työpajassa käsitellään mielen, vallan ja vastarinnan ekologioita kognitiivisen kapitalismin aikakaudella.
Työpajassa tutkitaan uusia vallan ja kontrollin muotoja (modulaatio, mielivalta, pakko, kyynisyyden automatismit, noo-politiikka, spektaakkeli jne.) sekä kehitellään vastarinnan ja yhdessätuotannon ekologioita mm. Félix Guattarin työn valossa.
Työpajan lähtökohta on prekarisaation ja palkkatyön kriisin (kuten myös yliopiston kriisin) takaa paljastuva kysymys ekologisen kriisin levittäytymisestä yhteiskunnalliseen ja mentaaliseen ympäristöömme. Kysymys ajattelun, tunteiden, mielentilan ja vuorovaikutuksen "lajien" ympäristöstä ja tulevaisuudesta on tänään yhtä oleellinen, kuin kysymys näkyvän luonnonympäristömme ekologiastakin. Mentaalinen ekologia koskee päidemme ja suhteidemme sisään tunkeutuvia vallan ja kontrollin muotoja sekä välttämättömyyttä rakentaa uudelleen vastarinnan "paikkaa" inhimillisen herkkyyden, myötätuntemisen ja yhteistyön itseorganisaationa. Tässä rakennustyössä tarvitaan Guattarin mukaan esteettisiä metodeja, jotka luovat tuntemisen ja käsittämisen hetkiä, katkoksia, joiden tehtävä on paeta ja rikkoa itsestään selviin näkemyksiin ja mielipiteisiin kuuluvaa  merkityksellistymistä ("mielivaltaa"): siis luoda subjektiviteetin mutaatiota, vastarintaa "molekulaarisella" tasolla.
Kutsumme yhteistyöhön alustusten, ideoiden, kommenttien, demojen ja esitysten muodossa.

Lisätietoja:     Akseli Virtanen              akseli.virtanen(at)hse.fi
                        Tero Nauha                   teronauha(at)gmail.com
                        Mikko Jakonen              mijakone(at)jyu.fi
                                                        
Materiaalia:
— Franco Bifo Berardi: Tietotyö ja prekaari mielentila. Tutkijaliitto, Polemos-sarja 2006.
Sakari Hänninen: Guattari -fragmentti. Aivojen yhteistyön muistivihkot 4 (ilmestyy).
Luca Guzzetti: Jump, or what is art? Aivojen yhteistyön muistivihkot 3 (ilmestyy).

Yhteistyössä:         Teatterikorkeakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu, Kuvataideakatemia, Baltic Circle teatterifestivaali, Turun yliopiston taiteiden tutkimuksen laitos, Taidekoulu Maa, Tutkijaliiton Polemos-sarja, Aivojen yhteistyön muistivihkot.


Francesco "Bifo" Berardi

Francesco "Bifo" Berardi on yhdellä kertaa filosofi, taiteen teoristi ja media-aktivisti. Bifo on työskentelee mm. Rekombinant-, Multitudes-, Telestreet- ja Bologna Città Libera -verkostoissa ja opettaa estetiikkaa ja kommunikaation teoriaa ja historiaa Milanon taideakatemiassa. Informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden suhteet aktivismiin ovat Bifon ajattelulle ja toiminnalle keskeisiä. Bifo on myös maalannut, käsikirjoittanut ja näytellyt.
1970-luvulla Bifosta tuli "anarko-operaisti" ja hän oli myös Bolognan vapaiden radioiden liikkeen (Radio Alice, ensimmäinen piraattiradioasema Italissa) keulakuva osana radikaalia ja luovaa "Bolognan liikkettä". Bifo pakeni 1977 Pariisiin, jossa  tutustui Gillez Deleuzeen, Félix Guattariin ja Michel Foucault'hon. Vaikutti 1980-luvulla myös New Yorkissa, jossa toimi Semiotext(e)-julkaisun avustajana.  Perusti 1985 Italiaan Topian, "mentaalisen ekologian" keskuksen ja aloitti tutkimuksen telemaattisten verkkojen parissa ennakoiden sitä räjähdystä, joka koskee verkkoja merkittävinä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä. 1980-luvun lopussa Kaliforniassa suoritettujen opintojen jälkeen Bifo alkoi julkaista cyberpunkiin liittyviä tekstejä.
Bifon kirjallinen tuotanto on laaja ja teemoiltaan se käsittelee muun muassa tietotyötä, kommunikaatioverkkoja, media-aktivismia ja Félix Guattaria.
Suomeksi Tietotyö ja prekaari mielentila (Tutkijaliitto, Polemos-sarja 2006).

Luca Guzzetti

Luca Guzzetti toimii professorina Genovan yliopistossa Italiassa, jossa hän opettaa kommunikaation ja politiikan sosiologiaa. Guzzetti työskentelee erityisesti taiteen sosiologian, yhdessätuotannon organisaation, poliittisten järjestelmien kehityksen sekä tieteen yhteiskuntatutkimuksen parissa.  Hän on myös tunnettu osallistumisestaan ensimmäiseen Jump -performanssiin Factory 798:ssa Pekingissa, joka siirsi taiteenteon kysymyksenasetteluja kohti "esteettis-eettistä paradigmaa".
Guzzetti kuuluu mm. Conflitti Globali -lehden toimituskuntaan ja työskentelee useiden organisatoristen kokeilujen parissa. Hän on Italian tieteen ja teknologian yhteiskuntatutkimuksen seuran presidentti.

Sakari Hänninen

Sakari Hänninen toimii tutkimusprofessorina hyvinvoinnin tutkimusryhmässä Terveyden ja hyvinvoinnin laitosella. Hän on harvoja huolellisesti Guattarin ajatusten parissa työskennelleitä suomalaisia tutkijoita. Hännninen käsittelee valmisteilla olevassa kirjassaan Pääoman kieli. Viisi luentoa taloudellisesta teologiasta mm. Guattarin avulla sitä, millaisen merkinannon tai kommunikaation varassa taloudelliset markkinat toimivat. Hännisen mukaan modernin taloustieteen perustavimmat otaksumat nojaavat maallistuneeseen teologiaan. Taloustiede käyttää jumalkieltä, jonka keskeisenä käsitteenä toimii tasapaino. Jo taloustieteen klassiset edustajat liittyivät siihen 1700-luvun filosofien joukkoon, joka haaveili jumalan valtakunnasta maan päällä. Uusklassinen taloustiede käyttää matematiikan käsitteitä. Sen edustajien mukaan markkinoilla pelataan peliä, jonka säännöt tunnetaan. Jumalkielensä mukaisesti he haluavat kirjoittaa nämä säännöt tasapainon eli matemaattisten yhtälöiden kielellä, joka edelleen voidaan tulkita markkinoiden tasapainon takeeksi. Pääoman käsitteen laajentaminen inhimilliseksi ja sosiaaliseksi pääomaksi on ratkaisevan tärkeä siirto tässä pelissä.
Hänninen esittää kirjassaan tulkinnan, jonka mukaan kapitalistisia markkinoita voidaan edelleen kuvata peliksi, mutta siltä kuitenkin puuttuvat säännöt tai ne ovat alituisesti vaihtuvia tai neuvoteltavia.Matemaattisessa mielessä peliä, jolta puuttuvat säännöt, kutsutaan kaaokseksi. Kapitalististen markkinoiden kaoottisen käyttäytymisen luonnehtimista säännönmukaiseksi voidaan pitää mielivaltana. Politiikan tulee toimia tämän mielivallan haastajana. Mutta mitä tämä tarkoittaa? Kuinka mielivaltaa voidaan vastustaa?


Työpaja on osa Félix Guattari -mestarikurssia, jossa osallistujat yhdessä vierailevien opettajien kanssa - mm. Bifo, Gary Genosko, Brian Massumi, Bracha Ettinger, Erin Manning, Peter Pál Pelbart, Ueinzz Theatre Company, Luca Guzzetti, Sakari Hänninen - tutustuvat Guattarin tuotantoon ja kehittelevät, kokeilevat ja tuottavat tekstejä, kuvia, esityksiä ja yhteistyön rytmejä, tai Guattarin sanoin, ilmaisun sommittumia ja "sielun liikahduksia", joiden kohteena ja sisältönä ei ole vain jokin teoreetikko tai teos, vaan olemassaolomme nykyisten alueiden tekeminen asuttavaksi

              Tehtävä on sommitella uudelleen subjektivoitumisen maailmoja, joita on keinotekoisesti harvennettu…. Kuten taiteilija lainaa edeltäjiltään ja aikalaisiltaan itselleen soveltuvia seikkoja, kutsun ne jotka minua lukevat, vapaasti ottamaan ja hylkäämään käsitteitäni. Tärkeätä ei ole lopputulos, vaan että monen osittaisen tekijän kartografinen menetelmä voisi toimia rinnan subjektivoitumisen prosessin kanssa, ja näin tulisi mahdolliseksi jälleen subjektiviteetin tuotantovälineiden haltuunotto, autopoeesi…
— Félix Guattari


Vastarinnan Ekologiat — 20.8. 2009

Kuvataideakatemia, Helsinki
Bracha Ettinger, Brian Massumi, Erin Manning, Luca Guzzetti
Call For Papers, 31.7.2009

Vastarinnan Ekologiat II — 21.-24.8. 2009

Turun Yliopiston taiteiden tutkimuksen laitos
Brian Massumi, Bracha Ettinger, Erin Manning

Molekulaarinen organisaatio — 28.-29.8.2009

Helsinki
Gary Genosko, Franco "Bifo" Berardi

Ueinzz-teatterivierailu Brasiliasta — 18.-22.11.2009

Baltic Circle teatterifestivaali, Helsinki
Peter Pál Pelbart, työpaja, Teatterikorkeakoulu, Helsinki